MVO

Onze missie

Het rendabel creëren en exploiteren van een recreatiebedrijf, waarbij er door de ligging in een groene omgeving en in de nabijheid van een stad een wisselwerking ontstaat tussen natuur, cultuur en recreatie. Op deze manier maakt het bedrijf gebruik van haar unieke locatie in die omgeving en wordt het bedrijf ingezet ter versterking van de omgeving. Daarnaast kan via het bedrijf op een verantwoorde wijze kennis worden genomen van die omgeving.

Als vakantiepark midden in de Randstad wil Vakantiepark Delftse Hout een voorbeeldfunctie vervullen. Daarom heeft Vakantiepark Delftse Hout een beleid dat erop is gericht zorgvuldig om te gaan met mens, milieu en planeet.

Green Key

De Green Key is het internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche en voor vergaderlocaties, die serieus en controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid, met zorg voor milieu en natuur in hun omgeving. Voor het behalen van de Green Key gelden strenge duurzaamheidvoorwaarden.

MVO verklaring

Vakantiepark Delftse Hout voldoet of wil gaan voldoen aan de volgende afspraken: 

 • Alle kranen zijn voorzien van waterbesparende koppen
 • Afval wordt gescheiden
 • Ons zwembad wordt verwarmd door zonne-energie
 • Wij informeren over de mogelijkheden om gebruik te maken van de fiets en het openbaar vervoer
 • Wij organiseren natuuractiviteiten in samenwerking met het natuur en milieucentrum de Papaver om meer bewust zijn te creëren bij onze gasten.
 • Daarnaast stimuleren en ondersteunen wij onze medewerkers om een duurzame visie te ontwikkelen, zodat ook zij bewust omgaan met energie en afvalverwerking. Ook promoten wij het op de fiets komen van onze medewerkers. 
 • Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vakgebied en de overdracht van onze kennis aan anderen die het vak willen leren. 
 • Wij informeren onze werkrelaties (klant/opdrachtgever, vakgenoten en leveranciers) dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
 • Wij maken transparante afspraken met de klant/opdrachtgever en/of leveranciers over de kwaliteit van onze diensten en bewaken de kwaliteit die we leveren.
 • Wij bepalen de sociale impact van onze diensten en beperken deze zo veel als mogelijk voor zover het een negatieve impact, zoals frauduleus handelen, intimidatie, uitbuiting en kinderarbeid. 
 • Wij bewaken zowel de continuïteit van onze onderneming als die van de werknemer en wij dragen 
 • zorg voor voorzieningen mochten we te maken krijgen met verlies van inkomsten. 
 • Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en of door vrijwilligerswerk. 
 • Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting van ons bedrijf. 
 • Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces als het gaat over inkoop van (kantoor)materialen en diensten met een milieu- en/of sociaal keurmerk.

Pim Meijkamp 
Eigenaar